Šiais metais, su Šiaulių vyskupo J. E. Eugenijaus Bartulio parama ir palaiminimu, „Ad Fontes“ savaitė švęs dešimties metų jubiliejų. Stovykla ir toliau vyks pagal tradicinį Vakarų universiteto pamatinių studijų modelį: filosofija, teologija, liturginė praktika. Pagrindiniu savaitės akcentu ir širdimi, kaip ir iki šiol, liks tradicinės lotyniškosios Romos katalikų liturgijos šventimas. Kaip ir kasmet, „Ad Fontes“ vyks istorinėje Žemaitijos sostinėje, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politiniame bei edukaciniame centre – Kražiuose.

Stovyklos sumanytojų ir organizatorių teigimu, visi šie dalykai per prabėgusį dešimtmetį tapo „Ad Fontes“ studijų savaitės tradicijomis. Tačiau didžiausia iš jų išlieka viena – įsipareigojimas Romos katalikų Bažnyčios Tradicijos puoselėjimui ir sklaidai. Todėl savaitės rengėjai po pernykštės sėkmingos ir įkvepiančios stovyklos patirties lieka dar labiau įsitikinę nekintančia „Ad Fontes“ vizija – Lietuvos valstybės gerovę pirmiausiai garantuos pačių piliečių savigarba ir orumas, veržlus kūrybingumas, siekiant kilnių ir didelių tikslų.

Todėl svarbu, kad visuomenėje būtų atpažįstamos ir puoselėjamos šimtmečiais Lietuvos tapatumą, nepriklausomybę bei gerovę nulėmusios dvasinės vertybės. Tad Lietuvos stiprybė glūdi jos aristokratinės kultūros atgimime.