Jubiliejinė dešimtoji „Ad Fontes“ studijų savaitė yra dedikuojama ilgamečiui studijų savaitės organizatorių ir dalyvių draugui, Amerikos katalikų universiteto profesoriui, dabartinio popiežiaus Benedikto XVI bendradarbiui, Amerikos sakralinės muzikos asociacijos bei Dom Mocquereau fondo, kuris ne kartą yra parėmęs ir šiemet remia „Ad Fontes“, prezidentui, lietuvių kilmės kunigui tėvui Robertui A. Skeriui.

Kun. Robertas A. Skeris