Šią vasarą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės edukaciniame ir politiniame centre Kražiuose įvyks jau dešimtoji tarptautinė grigališkojo choralo ir Bažnyčios tradicijos akademija „Ad Fontes“. Jubiliejinėje studijų savaitėje laukiama ne tik pasauliniu mastu pripažintų grigališkojo choralo meistrų, bet ir svečio iš Vatikano.

Studijų savaitės akademinio vadovo muzikologo Jono Vilimo teigimu, per savo gyvavimo dešimtmetį „Ad Fontes“ akademija išsiskyrė tuo, kad nuolat puoselėjo ir skleidė visavertę Romos Katalikų Bažnyčios Tradiciją.

„Paskatinta Popiežiaus Benedikto XVI iniciatyvos sugrąžinti į visuotinę Bažnyčią jos visavertį liturginį bei dvasinį paveldą, taip pat globojama Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio bei Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto, sveikinama Apaštalinių nuncijų Lietuvoje, „Ad Fontes“ akademija vaisingai įsijungė į Europos dvasinio paveldo Lietuvoje prikėlimo darbą. Ištikimybė šiai misijai ir, iš principo, Bažnyčios Tradicijai ir yra ta priežastis, dėl kurios šio jubiliejaus proga būsime pagerbti garbingo svečio iš Vatikano vizitu“, – teigia J. Vilimas.

Jubiliejinės dešimtosios „Ad Fontes“ studijų savaitės svečias – kun. Uwe Michaelis Langas, Šventojo Sosto Dieviškojo kulto ir Sakramentų disciplinos kongregacijos bei Šventojo Tėvo liturginių celebracijų tarnybos konsultantas. Jis yra išleidęs į daugelį pasaulio kalbų išverstą knygą „Atsigręžti į Viešpatį“ („Turning towards the Lord“), kurioje atskleidžia tradicinės maldos laikysenos „ad orientem“ (rytų link) išliekamąją svarbą Bažnyčios liturgijoje. Šiai knygai įvadą parašė kardinolas Josephas Ratzingeris, kuris netrukus po knygos pasirodymo tapo popiežiumi Benediktu XVI.

Kražiuose vykstanti „Ad Fontes“ vasaros akademija perteikia Lietuvos dvasinę tapatybę ir gerovę daugelį šimtmečių lėmusias vertybes. „Studijų savaitės sumanytojai ir organizatoriai siekia gilinti akademijos dalyvių savižiną, ugdyti jų katalikiškumą, asmens orumą bei pilietinę savigarbą. Su Šiaulių vyskupijos ganytojo J. E. Eugenijaus Bartulio palaiminimu šiais metais šią veiklą toliau tęsime“, – įsitikinęs J. Vilimas.

Jubiliejinė dešimtoji „Ad Fontes“ savaitė yra dedikuojama ilgamečiui studijų savaitės organizatorių ir dalyvių draugui, Amerikos katalikų universiteto profesoriui, dabartinio popiežiaus Benedikto XVI bendradarbiui, Amerikos sakralinės muzikos asociacijos prezidentui, lietuvių kilmės kunigui tėvui Robertui A. Skeriui, kuris šiais metais švenčia savo kunigystės penkiasdešimtmetį.

Tradiciškai „Ad Fontes“ stovykla vyksta pagal tradicinį Vakarų universiteto pamatinių studijų modelį: filosofija, teologija, liturginė praktika. Pagrindiniu savaitės akcentu ir širdimi išlieka tradicinės lotyniškosios Romos katalikų liturgijos celebracija.

Dešimtoji studijų savaitė „Ad Fontes“ dalyviams pasiūlys kelias studijų programas. Antrus metus iš eilės vyks grigališkojo choralo meistriškumo kursų užsiėmimai, kuriuos ves vienas žymiausių grigališkojo choralo meistrų, profesorius iš Olandijos Eugeenas Livenas d’Abelardo kartu su Adrija Vilma Čepaite. Apie šimtas „Ad Fontes“ akademijos dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Baltarusijos klausysis Šv. Petro kunigų brolijos kunigo Williamo Barkerio (Roma) paskaitų kurso „Šventų Mišių teologija“. Savaitės pabaigoje numatomos visų „Ad Fontes“ dalyvių giedotinės iškilmingos šventosios Mišios bei meistriškumo kurso dalyvių koncertas Šiaulių katedroje.