Šią vasarą Kražiuose dešimtą kartą vyksiančiai grigališkojo choralo ir Bažnyčios tradicijos akademijai „Ad Fontes“ Popiežius Benediktas XVI suteikė Apaštalinį Palaiminimą. Tai įvyko Šiaulių vyskupo Eugenijus Bartulio prašymu. Šiaulių vyskupas pristatė Popiežiui jau dešimtmetį istoriniame Žemaitijos centre – Kražiuose – vykstančią ir šiais metais jubiliejų pažyminčią grigališkojo choralo ir Bažnyčios tradicijos studijų akademiją ir paprašė ypatingos Šventojo Tėvo globos.

„Jau dešimt metų ši iniciatyva suburia daug žmonių ne tik iš Lietuvos, bet ir Latvijos, Baltarusijos ir Rusijos, kurie dalyvauja Romos liturgijoje, studijuoja jos teologiją bei mokosi grigališkojo choralo giedojimo. Liturginio gyvenimo intensyvumas „Ad Fontes akademijos metu jos dalyviams suteikia tinkamą formaciją ir jų širdyse uždega stiprų Kristaus meilės pilnatvės troškimą“, – rašoma Šiaulių vyskupo laiške.

Atsakymas iš Romos Šiaulių vyskupą ir „Ad Fontes“ akademijos globėją Jo Ekscelenciją E. Bartulį pasiekė po mėnesio. „Su džiaugsmu Jus užtikrinu, kad Jo Šventenybė melsis už Jus ir visus jubiliejinės akademijos dalyvius. Drąsindamas Jūsų pastangas ugdyti žymiai didesnį šventosios Eucharistijos, kuri yra krikščioniškojo gyvenimo viršūnė, supratimą ir pagarbą, Šventasis Tėvas suteikia savo Apaštalinį Palaiminimą“, – teigiama Vatikano valstybės sekretoriato laiške, kurį pasirašė Arkivyskupas Fernando Filoni, Romos kurijos bendrųjų reikalų ir Tautų Evangelizacijos kongregacijos vadovas.

Šią vasarą Kražiuose vyksiančią jubiliejinę „Ad Fontes“ studijų savaitę taip pat pagerbs svečias iš Vatikano kunigas Uwe Michaelis Langas. Jis yra Šventojo Sosto Dieviškojo kulto ir Sakramentų disciplinos kongregacijos bei Šventojo Tėvo liturginių celebracijų tarnybos konsultantas. Kauno Arkivyskupijoje piligrimystės centre Šiluvoje, palaimintojo Jonas Paulius II namuose, tėvas Uwe Lang skaitys paskaitą „Bažnyčios liturgija ir Benediktas XVI“. „Ad Fontes“ akademiją karūnuos svečio aukojamos iškilmingos Šventosios Mišios pagal ekstraordinarinę Romos rito formą Šiaulių katedroje. Toks didelis Šventojo Sosto dėmesys šiam Lietuvoje vykstančiam projektui yra išskirtinis reiškinys.

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto kartu su Kražių kultūros centru organizuojama „Ad Fontes“ akademija šiais metais dalyviams pasiūlys kelias – įvadines, pagrindines, grigališkojo choralo meistriškumo bei vaikų giedojimo ugdymo – studijų programas.

„Kražiuose vykstanti „Ad Fontes“ vasaros akademija perteikia Lietuvos dvasinę tapatybę daugelį šimtmečių palaikančias vertybes. Studijų savaitės sumanytojai ir organizatoriai siekia gilinti akademijos dalyvių savižiną, ugdyti jų katalikiškumą, asmens orumą bei pilietinę savigarbą“, – teigia studijų savaitės akademinis vadovas muzikologas Jonas Vilimas.