Šią vasarą Kražiuose dešimtą kartą vyks grigališkojo choralo ir Bažnyčios tradicijos akademija „Ad Fontes“. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sumanė pristatyti šį projektą Popiežiui Benediktui XVI ir paprašyti jo globos. Neseniai vyskupas gavo Vatikano valstybės oficialų raštą, kurį pasirašė Romos kurijos bendrųjų reikalų vadovas ir Tautų Evangelizacijos kongregacijos prefektas Arkivyskupas Fernando Filoni. Šiame rašte yra perduodamas Benedikto XVI Apaštalinis Palaiminimas Kražiuose vykstančiai “Ad Fontes“ akademijai. Plačiau apie šio išskirtinio įvykio reikšmę Šiaulių vyskupijai ir Lietuvai kalbamės su vyskupu E. Bartuliu.

Kaip kilo mintis pristatyti „Ad Fontes“ akademiją Šventajam Tėvui?

Mūsų vyskupija pati jauniausia Lietuvoje ir peržengė 13 metų ribą. Todėl net dešimt metų pastoviai joje vykstanti „Ad Fontes“ akademija mums labai svarbus įvykis. Mūsų žmonės renkasi į šį nepaprastą, sakralų bendravimą su Viešpačiu, šlovinant jį grigališkuoju giedojimu. Būtent toks giedojimas Lietuvoje turi būti dar labiau skatinamas. Jis turėtų visus žmones sutelkti didesniam ir nuoširdesniam pasinėrimui į maldą.

„Ad Fontes“, kaip Vilniaus universiteto žmonių iniciatyva, daug prisidėjo ir prie kultūrinio Kražių renesanso. Šiame miestelyje smarkiai į priekį pajudėjo kultūrinis gyvenimas. Taip pat turėtų judėti ir dvasinis. Šv. Tėvas palankiai atsiliepė ir džiaugėsi šiuo renginiu. Todėl mes turime dėkoti Dievui už popiežių, kuris žvelgia į mus su viltimi, jog mes esame gyvoji Bažnyčia ir galime pateisinti jo lūkesčius.

Apskritai, džiugu, kad šiais metais „Ad Fontes“ susilaukė didžiulio Vatikano dėmesio. Man labai smagu, kad pas mus lankysis ir kun. Uwe Michael Lang, Šventojo Sosto Dieviškojo kulto ir Sakramentų disciplinos kongregacijos bei Šventojo Tėvo liturginių celebracijų tarnybos konsultantas. Be to, Kauno Arkivyskupijoje, Šiluvoje, jis aukos Šv. Mišias senąją lotyniška forma bei skaitys paskaitą “Bažnyčios liturgija ir Benediktas XVI“.

„Ad fontes“ sąjūdžiui už Bažnyčios tradiciją Lietuvoje–dešimt metų. Jūsų nuomone, kokios yra tradicinės liturgijos plėtros perspektyvos po popiežiaus “Summorum pontificum“ ir naujosios Šventojo Sosto instrukcijos “Universae Ecclesiae“?

Aš manau, kad Šventasis Tėvas labai giliai žvelgia į bažnytinį gyvenimą ir trokšta, kad mes geriau suprastume šv. Mišių prasmę ir ją brangintume. Tokie popiežiaus troškimai teisingi, nes šiandien, deja, pastebėtina tendencija, kad šv. Mišios vis dažniau tampa nusakralintos. Tai susiję ir su kitais dalykais. Dabar mes matome gitaras ir kitus instrumentus, kurie ne visuomet pridera liturgijai. Dažnai regime netinkamą pasiruošimą Mišių aukai, ne visuomet tinkamą padėką po jų. Ne visuomet tinkamas dėmesys skiriamas ir koncelebracijos metu. Tad popiežiaus trokšta, kad kunigai iš tiesų pajustų, ką reiškią šv. Mišių auka ir giliau bei sakraliau atliktų tuos veiksmus, kuriuos privaloma atlikti.

Gal dėl tokios nusakralinimo tendencijos šiandien didėja žmonių nusivylimas tikėjimu, Bažnyčia, mažėja Dievogarbos poreikis?

Šiandien matome, kad žmonės ieško gelmės. Matome šeimas, matome jaunimą, kurie trokšta rekolekcijų, susikaupimo momentų. Jie trokšta tikrų dalykų — kad kunigas perteiktų tas tikrąsias vertybes pats gyvendamas jomis. Ir jei jis gyvena toje dvasioje, jam šv. Mišių auka yra pats brangiausias momentas dienoje. Tuomet negali būti jokio skubėjimo, jokio lėkimo. Tai yra susitikimas su Kristumi ir tai turi būti perteikiama žmonėms, rodant kelią į Dievą.

Todėl grigališkasis giedojimas, kaip gili Bažnyčios tradicija ir tinkamiausia Dievo garbinimo forma, visiems turi būti atgaiva. Kuo mes geriau tai suprasime, kuo daugiau žmonių pasiruoš šitam giedojimui, tuo tinkamiau bus garbinamas Viešpats. Aš pats, kai tik atvykau į Šiaulių katedrą, įkūriau grigališkojo giedojimo chorą. Šiame chore gieda tik vyrai ir jau daugiau nei 10 metų katedroje Šv. Misiu metu, pirmadienio ir ketvirtadienio vakarą giedamas grigališkasis choralas.

Šiais metais Šiaulių katedroje vėl vyks „Ad Fontes“ meistriškumo kurso dalyvių koncertas. Kaip vertinate praeitais metais pirmą kartą įvykusi grigališkojo choralo koncertą?

Man ir Šiaulių žmonėms tai buvo graži staigmena, palikusi gilų įspūdį. Manau, kad žmonės galėjo pajusti, jog esame visuotines Bažnyčios dalis, kurioje dažnai girdime grigališkąjį choralą, kuris visus sutelkia nuoširdesnei maldai ir gilesniam Dievo artumo pajutimui. Todėl šiais metais „Ad Fontes“ dalyviams norėčiau palinkėti, kad kiekvienas augtų ir stiprėtų Dievo ir artimo meilėje, asmeniškai giliau susijungtų su Eucharistiniu Kristumi ir gyventų tikėjimo šviesoje. Tik patys gyvendami gilioje vienybėje su Kristumi, jie galės pilnavertiškai giesme šlovinti Dievą.

Šaltinis: http://www.skrastas.lt