Tinkamoje Kražių kankinių išpurentoje žemėje pasėta „Ad Fontes“ sėkla jau dešimtį metų brandina gausius Dievo malonės vaisius. Žvelgdami į šios studijų savaitės gyvavimo istoriją, džiaugiamės ir dėkojame Dievui, kad bręsta ir toliau skleidžiasi jos veikla. Tai matome iš daugelio dalykų, kaip ir iš to, jog kasmet atvyksta vis daugiau dalyvių.

Šiemet „Ad Fontes“ studijų savaitėje dalyvauti norinčiųjų užsiregistravo daugiausiai per visus dešimt metų − 121! Žinia, kiekvienas jų, net ir mažiausias, galės studijuoti ir prisiliesti prie neišsemiamų Kristaus slėpinio dovanų.

Šiemet taip pat džiaugiamės ir nauja kunigų liturginio ugdymo programa. Tikimės, kad kunigai prisidės prie mūsų sielų ugdymo.