Filosofijos simpoziumo “Ad Fontes” antrojo svarstymo “Kas yra pradas?” tekstai.


1. Platonas,„Valstybė“, VI ir VII knygos.

2. Platonas. Faidras.

3. Aristotelis „Metafizika“, I ir VII knygos.

4. Krikščioniška doktrina: Jono Evangelijos Prologas – Jn 1,1-15, Pauliaus laiškų ištraukos: Ef 1,3-14; Kol 1,15-20).

5. Augustinas, „Išpažinimai“, I knyga, 1-6.

6. Tomas Akvinietis. Summa Theologica, I dalis, Traktatas apie Dievą (2-26 klausimai).

7. Tomas Akvinietis „Apie esinį ir esmę“.