Vasario 14 dieną Vilniaus universitete įvyks pirmasis „Ad Fontes“ (Šaltinių link) filosofinis simpoziumas (žr. Programą). Džiaugiamės kiek netikėtu dideliu dalyvių antplūdžiu. Savaitei iki renginio užsiregistravo 101 vienas dalyvis! Numanėme, kad Lietuvos jaunimo tarpe yra  gilesnio pažinimo ilgesys. Visgi nesitikėjome, kad sulauksime tokio jaunų žmonių antplūdžio.

Tikimės, kad šiame simpoziume taip pat gausiai dalyvaus dėstytojai bei akademinė bendruomenė. Filosofijos fakultetas inicijuoja ne ką kitą, bet Universiteto savasties atgimimą. Šios savasties esmėje glūdi Tiesos klausimas,  kurį kelti asmeniškai ir individualiai yra kviečiamas kiekvienas žmogus.

Dėkojame ir Universiteto Rektoriui, kuris, matydamas šio Simpoziumo svarbą Universitetui ir Lietuvos visuomenei, dalyviams atvėrė VU Teatro salės duris.

Džiugu, kad 2002 m. Kražiuose pasėta sėkla toliau skleidžiasi pačioje Universiteto ir Lietuvos širdyje.