Trečiasis simpoziumas “Ad Fontes“ vyks balandžio 3, 17.30 val., VU Filosofijos fakulteto 201 auditorijoje. Pateikiame rekomenduojamos literatūros sąrašą.

Trečias simpoziumas „Kas yra žmogus?“

1.  Platonas. Faidonas. Vilnius: Aidai, 1999.

2. Aristotelis. Apie sielą. Iš: Aristotelis. Rinktiniai raštai. Vilnius: Mintis, 1990, p. 321 – 405.   

3. Krikščioniška doktrina: Pauliaus laiškų ištraukos: Rom 5,12-23; Rom 8,1-37; Ef 4,17-5,21), Iš: www.biblija.lt

4. Augustinas. De Trinitate (On the Holy Trinity). X ir XV, Iš: http://www.newadvent.org/fathers/1301.htm .     

5.  Tomas Akvinietis. Summa Theologica, I dalis, 75 – 102 artikulai. Iš:  http://newadvent.org/summa/1.htm .