Trečiasis simpoziumo „Ad Fontes“ svarstymas „Kas yra žmogus?“ vyks po pavasario atostogų, balandžio 10, 17.30 val., VU Filosofijos fakulteto 201 auditorijoje.

Programa:

17.30 – 18.15 . Pristato N.Kardelis, M.Kubilius

Platono, Aristotelio, Tomo Akviniečio, Augustino doktrinų pristatymas.

18.15 – Klausimų-atsakymų sesija.

18.30 – Diskusija

Tema: „Kokia yra sielos klausimo kėlimo šių dienų visuomenėje prasmė?“.