Norime pasidžiaugti ir kartu padėkoti už mūsų visų bendrystę “Ad Fontes“ simpoziumų metu. Jūsų aktyvus dalyvavimas tik įrodo klasikinės išminties poreikį. Toliau planuojame ritmiškai rengti tokius “Ad Fontes“ simpozumus naujais mokslo metais.

Dėl filosofinės “Ad Fontes“ savaitės Kražiuose. Suvokiame itin rimto pasirengimo tokiai studijų savaiti būtinumą. Buvusiame Kražių kolegijos pastate ketiname atgaivinti tradicinį Filosofijos studijų modelį – lectio – studio – disputatio; ir suprantame, kad šiais metais tiesiog nespėtume solidžiai pasirengti tokiai misijai. Taigi pradedame parengiamuosius darbus Kražių “Ad Fontes“ simpoziumui 2013 metų vasarai. O šiais metais kviečiame domėti “Ad Fontes Mystagogia“ studijų savaite, kuri įvyks, įprastai, pirmąją rugpjūčio savaitę.

Rudenį pradėsime naują “Ad Fontes“ simpoziumų ciklą. Apie tai informuosime savo ruožtu.

Rengėjai