Nuoširdžiai sveikiname VU grigališkojo choralo mokyklos “Schola Cantorum Vilnensis“ antrąjį kantorių, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorių Joną Vilimą gavus humanitarinių mokslų srities daktaro laipsnį.

Jonas Vilimas š.m. birželio 28 d. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete sėkmingai apgynė disertaciją  “Grigališkojo choralo tradicijos bruožai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. XV-XVIII amžių atodangos ir rekonstrukcijos bandymas” (Mokslinė konsultantė – doc. dr. Irena VAIŠVILAITĖ).

Jonas Vilimas tapo ne tik grigališkojo choralo, bet ir lotyniškosios liturginės tradicijos plėtros Lietuvoje ekspertu. Ši Jono Vilimo disertacija kyla iš jo atsiduodančio darbavimosi “Ad Fontes“ judėjime.

Dievo malonė telydi visus Jono darbus, skleidžiant Bažnyčios Tradiciją, puoselėjant grigališkąjį choralą Lietuvoje ir, ypatingai, schola cantorum tradiciją Vilniaus Universiteto šv. Jonų bažnyčioje.

“Ad Fontes“ organizatoriai ir bičiuliai