Šiandien Kražiuose prasidėjo vienuoliktoji grigališkojo choralo ir Bažnyčios tradicijos studijų akademija „Ad Fontes“. Atidarymo metu Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo iškilmingąsias pontifikalines šv. Mišias pagal ekstraordinarinę Romos rito formą. „Ad Fontes“ akademijoje šiais metais dalyvauja per 80 žmonių, atvykusių ne tik iš Lietuvos, bet ir Latvijos bei Rusijos.

„Pasaulis negali duoti ramybės. Ją gali dovanoti tik mūsų Atpirkėjas. Šios savaitės metu rūpestingai bei kantriai jos ir ieškokite“, – pamokslo metu susirinkusiuosius ragino nuolatinis „Ad Fontes“ akademijos globėjas Šiaulių vyskupijos ganytojas vysk. E. Bartulis.

Iškilmingųjų pontifikalinių šv. Mišių metu diakono tarnystę atliko akademijos svečias ir lektorius iš Prancūzijos diakonas Alcuinas Reidas OSB. Subdiakonu patarnavo kitas „Ad Fontes“ svečias lietuvis kunigas iš Olandijos Albertas Stalioraitis. Archidiakono tarnystę atliko Micaičių ir Varputėnų parapijų klebonas kun. Alionidas Budrius.

Šiuometinės „Ad Fontes“ akademijos dalyviai studijuoja ir praktikuoja mistagogiją – įvadą į Bažnyčios sakramentus. Diakonas A. Reidas OSB savaitės dalyviams skaito paskaitų ciklą apie Vatikano II Susirinkimo liturginę reformą. A. Reidas OSB yra šv. Benedikto vienuolyno La Garde-Freinet diakonas, knygos „Organinis liturgijos vystymasis“ autorius.

Rugpjūčio 4 d., šeštadienį, akademijos dalyviai vyks į Šiluvą, kur 10 val. bus aukojamos tradicinės iškilmingosios šv. Mišios – Missa Solemnis.

Pagrindiniu savaitės akcentu ir širdimi išlieka tradicinės lotyniškosios Romos katalikų liturgijos celebracija bei grigališkojo choralo giedojimo įgūdžių lavinimo užsiėmimai. Pastariesiems šiais metais vadovaus choro vadovas ir pedagogas Romualdas Gražinis, muzikologas dr. Jonas Vilimas, bei Adrija Čepaitė, Graco menų universiteto magistrė.

Trečius metus iš eilės „Ad Fontes“ akademijoje organizuojami ir specialūs vaikų ugdymo kursai, kuriuose lavinami mažiausiųjų akademijos dalyvių giedojimo ir liturginiai įgūdžiai. Šiais metais vaikų ugdymo programai vadovaus Vita Diškevičiūtė, Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijos chorinio dirigavimo specialybės studentė.

„Ad Fontes“ akademija organizuojama pagal tradicinį Vakarų universiteto pamatinių studijų modelį: filosofija, teologija, liturginė praktika.