Visus “Ad Fontes“ akademijos dalyvius ir tikinčiuosius kviečiame dalyvauti Trakinės atlaidų išvakarėse.

2012 m. rugsėjo 1 d. (šeštadienį) Trakų Švč. M.Marijos Apsilankymo bažnyčioje vyks Trakinės atlaidų išvakarės – piligrimų diena „Sveika, Šventoji Gimdytoja“.

Daugiau nei šešis šimtus metų „Trakinės“ atlaidai yra seniausiai, o kartu ir iškiliausi Švč. Mergelės Marijos kulto Lietuvoje iškilmės, menantys taip pat ir didžiojo Lietuvos valdovo Vytautu Didžiojo vardą. 1409 m. gegužės 24 d. Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas fundacine privilegija įsteigė Trakų parapijos bažnyčia. Nuo to laiko Trakų švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia tapo viena svarbiausių Marijos šventovių Lietuvoje.

Marijos kultas Trakuose nuo pat bažnyčios įkūrimo buvo itin stiprus. Istoriniai dokumentai liudija, kaip minios žmonių plūsta melstis per Marijos paveikslo karūnavimą. Dievo Motinos paveikslas ypač ėmė garsėti XVI amžiuje. Manoma, kad šį stebuklingą paveikslą Vytautui Didžiajam krikšto proga dovanojo Bizantijos imperatorius Emanuelis II Paleologas (1391—1425). Yra žinoma, kad paveikslą gerbė ir katalikai, ir stačiatikiai, ir net Vytauto pavaldiniai – vietos musulmonai.

Maloniai kviečiame dalyvauti pagal Romos senąjį ritualą (ekstraordinarine forma) lotynų kalba švenčiamuose:

19.00 val. – Mišparuose (Vakarinė);
19.30 val. – Missa Cantata – giedamosiose Šv. Mišiose pagal Romos rito ekstraordinarinę formą – pal. Jono XXIII mišiolą;
21.00 val. Švč. Sakramento adoracijoje.

Norintiems dalyvauti „Ad Fontes“ akademijos dalyviams tereikia atsivežti abu šiuometinės „Ad Fontes“ metu gautus giesmynus.