2012/2013 akademinių metų vedančioji filosofijos simpoziumo “Ad Fontes“ svarstymų tema – Kas yra politika? Pristatome antrojo simpoziumo programą.

Klausimai svarstymui:

1. Kokios yra nagrinėjamuose Platono dialoguose minimos ir kaip apibūdinamos “žinojimo“ apie politiką rūšys?

2. Kuo yra savitas filosofinis santykis su politika ir kuo jis skiriasi nuo kitų politikos “išmanymo“ būdų?

3. Kas būdinga filosofiniu žinojimu grindžiamam politiniam valdymui?

4. Kokios galimos tokio valdymo alternatyvos ir kokie būtų jų skiriamieji bruožai?

5. Kaip apibūdintinas visiškai nuo filosofijos “išlaisvintas“ politinis valdymas kaip idealus valdymo tipas (tipas – weberiška prasme)?

6. Ar Platono dialoguose siūlomi, o jei taip – kiek galėtų būti veiksmingi “nefilosofiškos“ politikos humanizavimo būdai?

Antrojo svarstymo literatūra:

1. Platonas. Sokrato apologija (spausti ant pavadinimo ir parsisiųsti).

2. Platonas. Valstybė: I knyga, III knyga (pageidautina), VI-iki galo; IX knyga, X knyga.

3. Platonas. Politikas (anglų kalba: http://ebooks.adelaide.edu.au/p/plato/p71st/statesman.html).

Kitas filosofijos simpoziumas “Ad Fontes“ įvyks lapkričio 20 d. 17.30 val. 201 aud. Simpoziumo svarstymų tema išlieka ta pati – Filosofija ir politika.