Organizatorių žinia akademijos dalyviams dėl 2013 metais vyksiančios studijų savaitės „Ad Fontes Mystagogia“.

Brangieji,

Turbūt ne vienam šią vasarą Kražiuose įvykusi „Ad Fontes Mystagogia“ akademija atnešė neišdildomų dvasinių įspūdžių. Jau vienuolika metų žengiame Didžiojo Šaltinio – Amžinojo Dievo palaimos link. Drįstu vertinti, kad šie vienuolikti metai buvo patys brandžiausi. Ir esu įsitikinęs, kad mistagoginė „Ad Fontes“ ištikimai eina savo didžiojo mokytojo ir Europos patriarcho švento Benedikto nužymėtu keliu. Jo mokyklos esmė yra Dievo darbas (opus Dei) – mūsų sielų pašventinimas.

Dievo darbo sėkmė yra mūsų sąmoningas bendradarbiavimas su Jo malone. Tvirtu apsisprendimu ir dorybe atsiveriame Jo veikimui. Dorybę turime ugdyti nuolatos. Liturginės tarnystės grožis ir joje besiskleidžianti Dievo pajauta yra galima tik tiek, kiek mūsų sielose dorybė įgalina Šventos Dvasios alsavimą.

Būtent tai ir kelia nedrąsų džiaugsmą: virš dešimt metų besiformuojanti „Ad Fontes“ bendruomenė ryžtingai žengia dorybės ir šventumo keliu. Šiuo keliu ir toliau tvirtai žengsime. Jau šiandien žvelgiame į naujus „Ad Fontes Mystagogia“ metus ir siekiame juos pašvęsti vieno Dievo garbei. Būtent į šį tikslą kreipiame ir pasirengimo darbus bei maldą.

Tuo tarpu Jus informuojame, kad „Ad Fontes Mystagogia“ įvyks liepos 28 – rugpjūčio 4 dienomis. Kaip ir praėjusiais liturginiais metais, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kviečia pradėti „Ad Fontes“ Kryžių kalne su visa tikinčia Lietuva liepos 28 dieną – Švento Kryžiaus išaukštinimo iškilmėje. „Ad Fontes“ misija būtent ir yra išaukštinti Viešpaties Kryžių ir Jo mūsų sielas atperkančią Auką.

„Ad Fontes“ komandos vardu,

Mindaugas Kubilius