Gruodžio 18 d., 17.30 val., įvyks trečiasis “Ad Fontes Philosophia“ simpoziumas (Filosofijos fakultetas, 201 aud.).

Svarstymo klausimai ir literatūra lieka tie patys. Raginame pasirengti ir aktyviai dalyvauti simpoziumo svarstymuose:

Klausimai svarstymui:

1. Kokios yra nagrinėjamuose Platono dialoguose minimos ir kaip apibūdinamos “žinojimo” apie politiką rūšys?

2. Kuo yra savitas filosofinis santykis su politika ir kuo jis skiriasi nuo kitų politikos “išmanymo” būdų?

3. Kas būdinga filosofiniu žinojimu grindžiamam politiniam valdymui?

4. Kokios galimos tokio valdymo alternatyvos ir kokie būtų jų skiriamieji bruožai?

5. Kaip apibūdintinas visiškai nuo filosofijos “išlaisvintas” politinis valdymas kaip idealus valdymo tipas (tipas – weberiška prasme)?

6. Ar Platono dialoguose siūlomi, o jei taip – kiek galėtų būti veiksmingi “nefilosofiškos” politikos humanizavimo būdai?

Literatūra:

1. Platonas. Sokrato apologija (spausti ant pavadinimo ir parsisiųsti).

2. Platonas. Valstybė: I knygaIII knyga (pageidautina)VI-iki galoIX knyga, X knyga.

3. Platonas. Politikas (anglų kalba:http://ebooks.adelaide.edu.au/p/plato/p71st/statesman.html).