Š.m. gegužės 7 d. įvyks „Ad Fontes Philosophia“ simpoziumas Filosofijos fakultete, 18.00 val. 201 aud. Simpoziumo tema „Kas yra politika?“ (Dėmesio! Pusvalandžiu pavėlinta).

Klausimai:
• Kaip skiriasi aptariamojo Antikos laikotarpio Aristotelio sąvokų ir dabartinis jų supratimas?
• Kur ir kodėl randasi tas atotrūkis?
• Kaip būtų galima perkrauti / įdiegti teisingą šių sąvokų supratimą daugumos sąmonėje?
• Koks šių sąvokų ir dorybės vaidmuo prigimtinės sampratos supratime?

Literatūra:

Aristotelis. Politika. 4 knyga: http://plesnys.com/knygos/Aristotelis_politika.pdf

Papildoma literatūra:

Tomas Akvinietis. Apie valdžią

https://academiaadfontes.files.wordpress.com/2012/04/apie-valdzia.pdf

Daugiau informacijos: simpoziumo portalas – http://www.ad-fontes.lt
Klauskite: Emilijos Jokubauskaitės , Filosofijos fakulteto Studentų atstovybės pirmininkė, Tel. +370 69615818, pirmininkas@fsf.vu.lt .

Simpoziumo organizatorius:

VU Filosofijos fakulteto Studentų atstovybė Vieningai Už Studentų Ateitį!“