2002 m. prasidėjęs kaip Grigališkojo choralo ir Bažnyčios Tradicijos studijų savaitė, o vėliau įgijęs akademijos statusą, “Ad Fontes“ judėjimas ženkliai plečia savo geografiją. Kilęs paskutinėje krikščionybę priėmusioje Europos valstybėje, “Ad Fontes“ pasiekė ir pirmąją krikščioniškąją Vakarų valstybę – Prancūziją. Ir pasiekė ne tik tam, kad mokytųsi, bet, pirmiausiai – kad mokytų bei dalintųsi įgytąja patirtimi.

Taigi, annuntiamus vobis gaudium magnum (jums skelbiame didį džiaugsmą). Frejus-Toulon vyskupijos (Prancūzija) šv. Benedikto vienuolynas kartu su “Ad Fontes“ akademija organizuoja 2 savaičių (apimančių 3 sekmadienius) liturginę vasaros mokyklą “Sacra Liturgia 2014“ anglų kalba. Mokykla veiks 2014 liepos 5 – 20 d. Mokykla skirta šeimoms, pasauliečiams, dvasiškiams ir jų grupėms, norinčioms turiningai praleisti atostogas Provanse (Pietų Prancūzija), kartu dalyvaujant šv. Mišiose pagal tradicinį Romos ritą, lankant šventas ir istorines vietas ir klausantis paskaitų, teikiančių akademinę ir praktinę liturginę formaciją.

Arche.lt sveikina šią “Ad Fontes“ plėtrą. Džiugu, kad Lietuvoje pradėtas Dievo darbas (opus Dei) jau duoda ir tarptautinių vaisių.

Daugiau apie šią vasaros stovyklą rasite čia.