Su džiugesiu skelbiame, Dievui laiminant ir šiemet Kražiuose vyks kasmetinė Romos katalikų Bažnyčios Tradicijos ir grigališkojo choralo „Ad Fontes“ akademija. Kviečiame į bendrystę Eucharistijoje per liturginės giesmės tarnystę šių metų liepos 27 – rugpjūčio 3 d.

Atsiliepdami į Bažnyčios kvietimą, „Ad Fontes“ kviečia žengti į Viešpaties Širdies gelmę Tradicijos išgrynintu mistagogijos keliu. Viešpaties širdis mus telkia į vis didesnę Auką, į Dievo šventumą. Ir mes Jai drąsiai atsiliepiame!

Džiaugiamės, kad ir šiais metais liepos 29 d. Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje Šiaulių vyskupas Jo Ekcelencija Eugenijus Bartulis aukos Pontifikalines Šv. Mišios.

„Ad Fontes“ akademija prasidės Kryžių Kalno atlaidais liepos 27 d.(sekmadienį).
Naujokus kviesime nuo liepos 25 d.

„Ad Fontes“ organizatoriai

Kontaktai pasiteiravimui

Daiva Žižiūnaitė
Tel.: 8 685 12875