Šiais metais „Ad Fontes“ toliau kelia užduotį – formuoti liturgijos tarnystei pasišventusius pasauliečius. „Ad Fontes“ išlaiko pastovių ir nuolat tobulėjančių mokytojų korpusą, idant būtų išlaikytas ir toliau puoselėjamas „Ad Fontes“ formavimo metodas.

Paskaitų ciklą praturtinsime skirtingomis aukšto rango ir unikaliomis paskaitomis. Džiaugiamės, kad prie mokytojų prisijungia filosofas Dr. Naglis Kardelis, taip pat su dalyviais bendraus ypatingas svečias Kauno augziliaras vysk. Kęstutis Kėvalas. Džiaugiamės apaštalų įpėdinių dėmesiu ir turtėjančia „Ad Fontes“ liturgija.

Ypatingą dėmesį skirsime grigališkojo giedojimo ir dainavimo įgūdžių tobulinimui. Įvedame ir naują kursą – individualias dainavimo pagrindų pamokas.

Principas giesmininkams: Bažnyčios liturgijos atlikimas priklauso ir nuo deramo giesmininkų pasirengimo liturginei tarnystei. Dievo garbę giedantys ir tikinčiuosius giesme į dalyvavimą Aukoje įvesdinantys giesmininkai turi įvaldyti teologinio pasirengimo ir profesionalaus giedojimo darną.

Mielai kviečiame susipažinti su visa šių metų “Ad Fontes“ akademijos programa AD FONTES Mystagogia 2014 programa ir skelbiame dalyvių registracijos pradžią.

Daugiau informacijos dalyvavimo ir organizaciniais klausimais – Daiva Žižiūnaitė: daiva@ad-fontes.lt , tel.: 8 685 12875.