Kviečiame susipažinti su vienu iš pagrindinių „Ad Fontes“ akademijos sumanytojų, buvusiu taip pat prie pačių grigališkojo choralo sąjūdžio ir tradicinės liturgijos atgimimo Lietuvoje ištakų. Jūsų dėmesiui „Ad Fontes“ akademijos steigėjo, vadovo ir mokytojo Mindaugo Kubiliaus veiklos pristatymas.

Mindaugas Kubilius yra „Arche“ fondo valdybos narys ir direktorius, Bažnyčios tradicijos ir grigališkojo choralo studijų savaitės „Ad Fontes“ steigėjas ir vadovas, Vilniaus universiteto, ISM ekonomikos ir vadybos universiteto dėstytojas, organizacijų vystymo ir komunikacijos įmonės „Cezaris” valdantysis partneris.

Mindaugas įgijo bakalauro laipsnį Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultete, Oksfordo universitete – Diplomatijos studijų sertifikatą bei magistro lygio Teologijos studijų diplomą, Sorbonos universitete – Patristikos magistrą.
1995-1998 m. Mindaugas dirbo LR Užsienio reikalų ministerijoje. Nuo 1995 m. jis vysto socialinius projektus, nuo 2005 m. konsultuoja įmones ir veda mokymus. 2008 m. Mindaugas įkūrė kompaniją „Cezaris“. Jis taip pat dėsto filosofiją bei lyderystės teoriją bei praktiką ISM ir Vilniaus universitetuose. Mindaugas yra kartu su Kazimiero Simonavičiaus universitetu įkurto CEZARIO lyderystės studijų centro direktorius. Jis skelbia mokslinius straipsnius bei esė nacionaliniuose ir tarptautiniuose leidiniuose. Mindaugas taip pat yra internetinių portalų http://www.lrytas.lt ir http://www.vz.lt, mėnraščio „Verslo klasė“ autorius.
Mindaugas yra organizacijų vystymo, lyderystės, socialinių projektų vystymo ekspertas. Jis konsultuoja verslo įmones ir kitas organizacijas strateginio vizionavimo, vertybių diegimo, organizacijos kultūros kūrimo, vidinės komunikacijos srityse, vadovus – lyderystės vystymo klausimais, vysto įmonių socialinius projektus.
Mindaugas buvo prie pačių grigališkojo choralo sąjūdžio ir, vėliau, tradicinės liturgijos atgimimo Lietuvoje ištakų: „Schola Gregoriana Vilnensis“ narys steigėjas (1989 m.), Tarptautinės grigališko giedojimo stovyklos Kretingoje mokytojas (1993) ir vadovas (1996 m.), Oksfordo Universiteto studentų kapelionijos grigališkojo giedojimo choro dirigentas (1997-1999 m.), Tarptautinio teologijos instituto grigališkojo giedojimo choro dirigentas (1999-2001 m.), Grigališkojo choralo ir Bažnyčios tradicijos vasaros akademijos “Ad Fontes” iniciatorius ir vadovas (nuo 2002 m.), Vilniaus universiteto “Schola Cantorum Vilnensis” steigėjas ir narys (nuo 2006 m.). Jis vertė ir redagavo „ORDO MISSAE, Jono XXIII Mišiolo redakcija, 1962“, „Propria Missae, Jono XXIII Mišiolo redakcija, 1962.: sekmadieniai ir iškilmės“. Teologinių esė serija portaluose http://www.lrytas.lt (2005 – 2011m.) ir http://www.arche.lt Mindaugas siekia skatinti susidomėjimą Bažnyčios tikėjimo mokymu ir liturgija.