Visos „Ad Fontes“ akademijos vardu nuoširdžiai dėkojame Balstogės kunigų seminarijos klierikui Jaroslavui Kalinovskij už ilgametę tarnystę Dievo garbei akademijos veikloje ir sveikiname jį su visai neseniai gautais diakono šventimais.

Telaimina Viešpats šią jo kilnią tarnystę Šv. Dvasios teikiamomis dovanomis. Meldžiame, kad diakonas Jaroslavas savo atsidavimu ir gerais darbais ir toliau nuolatos džiugintų Viešpaties širdį.