Žinia, kiekvieną vasarą mus džiugina Švč. Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos vardo Kražių bažnyčios varpai, kviečiantys į pamaldas „Ad Fontes“ savaitės metu.

Dėkojame už Jūsų bendrą maldą ir ištikimybę. Ir tuo pačiu atsiprašome, kad ilgai negalėjome Jūsų informuoti apie šios vasaros planus. Ne viskas nuo mūsų priklauso. Šiuo metu Kražių parapijoje vyksta pokyčiai. Šiaulių vyskupija paskelbė apie kunigų skyrimus, kuris palietė ir Kražių parapiją. Organizatoriai nusprendė, kad šiais metais  „Ad Fontes“ vasaros akademijos Kražiuose nerengs. Įsikūrus naujam klebonui, iš karto imsimės naujų darbų.

„Ad Fontes“ akademija parengė solidžią studijų metodiką. Ji yra skirta  kartu tikėjimo ir profesinio giedojimo įgūdžių gilinimui. Tikimės ją pritaikyti kitoje vasaros akademijoje.

Prašome Jūsų maldos, kaip visada, nelengvame „Ad Fontes“ kelyje.

Pagarbiai

„Ad Fontes“ organizatoriai