Tikėjimo brolystėje su mūsų broliais Latvijoje šiais metais rengiame „Ad Fontes“ meistriškumo kursą kovo 4-5 dienomis Rygoje.

Mūsų broliai ir seserys toliau nori augti tikėjime ir giedojimo meistrystėje Dievo garbei „Ad Fontes“ ugdymo metodo pagalba. Meistriškumo kursą „Ad Fontes“ mokytojai rengia kartu su „Una Voce Latvia“.

„Ad Fontes“ metodas – liturginio giedojimo ugdymas, integruojantis dvasinę liturginių tekstų prasmę ir giedojimo profesionalumą.