Pradedame šių metų „Ad Fontes“ akademijos mokytojų pristatymą. Mielai kviečiame juos labiau pažinti ir ruoštis išsamiam ir vaisingam darbui.
Šiandien siūlome „Ad Fontes“ mokytojos Adrijos Čepaitės veiklos ir pasiekimų aprašymą.

Adrija Čepaitė yra orkestro ir choro dirigentė, grigališkojo choralo specialistė, tarptautinio moterų ansamblio „Graces&Voices“ vadovė, simfoninių orkestrų kviestinė dirigentė. Adrija taip pat dėsto Vytauto Didžiojo Universiteto Muzikos akademijos orkestrinio ir chorinio dirigavimo dėstytoja, veda įvairius meistriškumo kursus.
Dirigavimo meno Adrija pradėjo mokytis Kauno J.Naujalio muzikos gimnazijoje (baigė 1997 m.). Toliau ji tęsė studijas Lietuvos Muzikos ir teatro akademijoje prof. Petro Bingelio klasėje. Dar studijų metais Adrija dirigavo įvairiems chorams, dėstė dirigavimą muzikos mokykloje. Įgijusi chorinio dirigavimo magistrą (2003m.) bei praktinio darbo patirties, ji tęsė studijas Muzikos ir vaizduojamųjų menų universitete Grace (Austrija). Šiame universitete Adrija įgijo chorinio dirigavimo magistro diplomą prof. Johannes Prinz klasėje (2009 m.), bažnytinės muzikos magistro diplomą su grigališkojo choralo specializacija prof. Karl Franz Prassl klasėje (2011m.), orkestrinio dirigavimo magistrą prof. Wolfgang Dörner klasėje (2011 m.). Studijų metais Adrija tobulino dirigavimo meną įvairiuose meistriškumo kursuose, kaip kviestinė dirigentė bei solistė dalyvavo daugelyje muzikinių projektų bei kompaktinių plokštelių įrašų. Nuo 2008 m. ji veda grigališkojo choralo giedojimo ir dirigavimo meistriškumo kursus: Prades (Prancūzija), Rochefort (Belgija), Watou (Belgija), Kražiai (Lietuva). Taip pat ji kviečiama kaip tarptautinių konkursų žiuri narė.
2010 m. Adrija įkūrė tarptautinį moterų ansamblį „Graces & Voices”. Ansamblis aktyviai koncertuoja Europoje, leidžia kompaktine plokšteles. Tarptautinis kompaktinių plokštelių apžvalgų ir vertinimų žurnalas „Pizzicato“ pripažino „Graces & Voices” kompaktinę plokštelę „Mysterium Crucis“ kaip geriausią 2012 m. spalio mėnesio kompaktinio plokštelę senosios muzikos kategorijoje. 2014 m. ansamblis išleido naują kompaktinę naujai metodiškai pagrįstos grigališkojo choralo giesmių restauracijos („Graduale Novum“) pagrindu. Adrija yra simfoninės muzikos dirigentė – šiuo metu bendradarbiauja su Vilniaus šv.Kristoforo orkestru, Lietuvos kameriniu orkestru.