Mindaugas Kubilius. Filosofijos įvadas (XXXVI). Protas (II)

Protas tvirtina manąjį esmą skvarbiąja tyra: kas yra tai, kas iš tiesų yra? Klusdama ir klausdama – ar aš iš tiesų esu? – protinga būtybė stiebiasi įžvelgti tiriamą ir savyje tyrinamą esmę tvirtinimosi esme dėlei. Tuo pačiu esmę tyrinantis klusimas ir klausimas vaduoja protą iš sutapimo su nyksmu, t.y. protingą būvį neigiančio manymo apie savimi patenkintą būvį. Skaityti toliau

Mindaugas Kubilius. Filosofijos pagrindai (XXXIV). Būtinoji savimonė

Sąmoningas žmogus teigia save – ‚aš esu‘ – kaip visada esantįjį. Tai yra pamatinis žmogaus savęs kaip esmo teigimas. Lygia greta esmą kaip savą būtinai įsivardija kaip prasmenį: ‚aš esu Kažkas‘, t.y. prasmuo,  o ne niekas.Pavyzdžiui: aš esu lietuvis, Mindaugas. Tokiu būdu žmogus įgalina savojo esmo vertę ir būvio prasmę. Skaityti toliau