Mindaugas Kubilius. Filosofijos pagrindai (XXIV). Būvio priežastys

Tai, ką aptarėme mums atskleidžia tai, kaip būtybė būva. Aristotelis atskleidė keturias būtybę ir bet kokį būvį nusakančias priežastis.

Klūstančioje patirtyje atsiskleidžiantis būtybės būvio pamatas – tai, kas yra ir nekinta – protu įsivardijamas kaip esinį būti įgalinanti apibrėžtis (forma). Apibrėžtis būti tam tikru būdu ir yra esminė būvio (arba formalioji) priežastis. Skaityti toliau

Mindaugas Kubilius. Filosofijos pagrindai (XXIII). Įtikslinimas

Koks yra kiekvienos būtybės tikslas? Būti ir būti gerai. Bet kas yra būtybės gėris?

Visa, ką įbūtina būties Šaltinis (Pradas) siekia būti išbaigtai. Pastaroji sąvoka yra veiksmažodžio ‚baigti‘ vedinys. Bet ar gi nenykstančio būvio siekianti būtybė siekia baigties? Ar baigtis ir yra būtybės gėris? Įprasta patirti ir manyti: jei kažkas būnantis turi pradžią, vadinasi turi ir pabaigą. Ir štai čia lyg ir susiduriame su prieštaravimu. Juk bet kas, kas būva baidosi baigties. Skaityti toliau

Mindaugas Kubilius. Filosofijos pagrindai (XXII). Būties įsivardijimas

Mes patiriame daiktus. Patirdami daiktus patiriame save. Patiriame kintantį ir kartu sau tapatų daiktą, o kartu patiriame ir save – kintantį ir sau tapatų. Šioje patirtyje savo lūkestį teigiame susibūdami su savąja tapatybę kaip geriausiu ir siekiamiausiu būviu.

Mes išgyvename nyksmą ir nuolatinį mūsų kismą, kurį bandome įtakoti kryptingu savęs tapsmu tvarios tapatybės, t.y. savaip įsisąmoninto gėrio, link.  Skaityti toliau

Mindaugas Kubilius. Filosofijos pagrindai (XXI). Daiktų pamato paieška

Kas gi yra tai, kas iš tiesų yra pačiuose daiktuose, kuriuos kiekvieną sąmoningą akimirką patiriame? Platonas įžvelgė anapusinius tvarius provaizdžius, mums būvančius Grožiu, Gėriu ir Tiesa. Šiapusybėje gi patiriame provaizdžių šešėlius ‚daiktus‘, kurie pastariesiems būdingu saiku dalyvauja Grožyje, Gėryje ir Tiesoje. Savęs patirties stebėsena mums atskleidžia, kad siekiame įsitverti Grožio, Gėrio ir Tiesos, idant visavertiškai įsibūtintume. Taip pat pastebime, kad esame linkę klysti regėdami ir tverdamiesi Grožio, Gėrio ir Tiesos pakaitalų. Mums būdinga įsitverti lengvai pasiekiamų pakaitalų, kurie tariamai išpildo prigimtinius siekinius. Mums būdinga,  anot Platono, vaikytis šešėlių. Skaityti toliau

Prenumeruoti

Būkite informuoti apie kiekvieną naują įrašą el. paštu