Tęsiame „Ad Fontes“ akademijos mokytojų pristatymą. Šį kartą kviečiame susipažinti su „Ad Fontes“ akademinio vadovo Jono Vilimo darbais ir pasiekimais.

Dr. Jonas Vilimas yra „Arche“ fondo valdybos pirmininkas, „Schola Cantorum Vilnensis“ (Vilniaus universitetas) antrasis vadovas, Bažnyčios Tradicijos ir grigališkojo choralo studijų savaitės „Ad Fontes“ akademinis vadovas ir lektorius, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorius.

Jonas mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje mokykloje ir įgijo muzikos istorijos ir teorijos dėstytojo diplomą. 1985–1992 m. jis studijavo Lietuvos muzikos akademijoje. Apsigynęs diplominį darbą „Seniausi grigališkojo choralo rankraščiai Vilniaus bibliotekose“ (mokslo vadovas prof. Jonas Bruveris), Jonas gavo muzikologo, pedagogo ir redaktoriaus diplomą su pagyrimu. 1995–1996 m. tęsė studijas Centrinės Europos universitete (Central European University) Budapešte pas prof. Laszlo Dobszay. Čia Jonas paruošė magistro disertaciją „Gregorian Sanctorale in the Archdiocese of Gniezno in the Late Middle Ages: A Case of Four Saints“ („Grigališkasis Sanctorale Gniezno arkivyskupystėje vėlyvaisiais Viduramžiais: keturių šventųjų atvejis“) ir įgijo viduramžių studijų magistro laipsnį su pagyrimu. 2012 m. birželio 28 d. Vilniaus universitete Istorijos fakultete apgynė daktaro disertaciją „Grigališkojo choralo tradicijos bruožai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. XV–XVIII a. atodangos ir rekonstrukcijos bandymas“. Nuo 1992 m. iki dabar Jonas yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas ir skaito paskaitas muzikos istorijos temomis, taip pat bažnytinės muzikos istorijos kursą bei paskaitas apie grigališkąjį choralą. 2013 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete jis vedė muzikos kritikos seminarų ciklą. 1992–2001 m. Jonas dirbo su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru kaip vyr. redaktorius, reklamos ir informacijos vadybininkas, direktoriaus pavaduotojas. 2001–2013 m. skaitė viešas paskaitas ir vedė seminarus Kražiuose, Marijampolėje, Kaune, Vilniuje, tarp jų kelios paskaitos Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. Nuo 2001 m. Jonas yra Lietuvos televizijos muzikos laidų prodiuseris, redaktorius, dirba su nemažai TV muzikinių projektų. Taip pat Jonas darbuojasi ir su kitais projektais, susijusiais su bažnytine muzika, grigališkuoju choralu: 2007 m. organizavo kompozitoriaus Algirdo Martinaičio oratorijos-misterijos „Šv. Pranciškaus kryžiaus misterija“ atlikimą 2009 m. Vilniuje, VEKS sakralinės muzikos festivalio rėmuose; buvo šio projekto prodiuseris. Nuo 2008 m. Jonas yra „Ad Fontes“ projekto akademinis vadovas. Jis su ansambliu „Schola Cantorum Vilnensis“ (yra vienas jo įkūrėjų ir vadovų) 2008–2009 m. įrašė ir išleido kompaktinę plokštelę „Nativitas Praecelsae“, kurioje buvo įrašytos jo mokslinio tyrimo pagrindu surastos, iššifruotos ir adaptuotos lotyniškos ir lietuviškos bažnytinės grigališkojo choralo giesmės iš autentiškų XVI–XVIII a. LDK šaltinių. Su šiuo ansambliu Jonas paruošė keletą koncertinių programų, pagrįstų jo paties moksliniais tyrinėjimais iš LDK palikimo. 2012 m. su šiuo ansambliu buvo įrašytos giesmės iš XVII a. LDK giesmyno, saugomo LMTA bibliotekoje. Šių giesmių kompaktinė plokštelė tapo sudėtine Ukrainoje išleistos knygos „Kunigaikščiai Radvilos“ dalimi. Taip pat Jonas sudarė ir išleido enciklopedinį žinyną „Bažnytinė muzika“ (su kompaktine plokštele).

Šiuo metu Jonas dirba rengia du mokslinius projektus – tai „XVI–XIX a. Lietuvos muzikinio gyvenimo atodangos: daugiakultūriškumo aspektas“ ir „Requiem: LDK XVII–XVIII a. tradicija ir rekonstrukcija“.