Norime pasiūlyti Jūsų dėmesiui susipažinti su dar vienu „Ad Fontes“ akademijos mokytoju.
Pateikiame dr. Vyčio Valatkos trumpą, bet taip pat reikšmingų pasiekimų kupiną veiklos aprašymą.

Dr. Vytis Valatka yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Filosofijos ir politologijos katedros docentas, Kazimiero Simonavičiaus universiteto profesorius, Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Etikos didaktikos katedros docentas. Šiuose universitetuose dėsto įvairius bendruosius ir specialiuosius Logikos, filosofijos, argumentacijos teorijos, etikos ir didaktikos kursus.

Vytis yra Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto magistras. Daktaro disertaciją „Scholastinė logika Lietuvoje antrojoje XVI a. pusėje“ gynėsi Lietuvos kultūros tyrimų institute.

Per ilgesnę nei 15 metų akademinę karjerą prestižiniuose moksliniuose žurnaluose jis yra paskelbęs per 30 filosofijos, etikos ir logikos mokslinių straipsnių. Vytis skaito pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose. 2007 m. Mykolo Romerio universiteto studentų išrinktas vienu iš 10 geriausių dėstytojų. Vytis taip pat yra edukacinio-informacinio portalo Arche.lt vyr.redaktorius. CEZARIO klientams Vytis veda loginės argumentacijos gebėjimų ugdymo mokymus.

Bažnyčios Tradicijos ir grigališkojo choralo studijų akademijos „Ad Fontes“ vienas steigėjų ir dėstytojų. Grigališkojo giedojimo mokyklos „Schola Cantorum Vilnensis“ narys.