Kartu su Klaipėdos schola liūdime dėl jos ilgamečio nario Vladimiro Jacenko mirties. Vladimiras taip pat buvo ir „Ad Fontes“ dalyvis.

Reiškiame užuojautą artimiesiems ir meldžiame Dievo Gailestingumo jo sielai.

Requiem aeternam dona ei Domine.